Tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) 241§:n mukaan ennen maanrakennustyöhön, metsätyöhön, vesirakennustyöhön taikka muuhun telekaapeleita mahdollisesti vaarantavaan työhön ryhtymistä, työn suorittajan on vaurioiden välttämiseksi selvitettävä, sijaitseeko työalueella telekaapeleita.

 

Rautiosaaren valokuituverkko on Valokuitusen hallinnassa ja ylläpidossa.

Kaapelinnäyttöä koskevat pyynnöt ja sijaintitiedustelut tehdään osoitteessa www.kaivulupa.fi