AJANKOHTAISTA

Tiedote 07.04.2023

Rautiosaaren kyläverkko osk:n varsinainen kokous pidetään Valajastalolla, Rautiosaarentie 45, tiistaina 25.4.2023 klo 18. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset vuosikokousasiat sekä muut jäsenille toimitetussa kokouskutsussa esitetyt asiat. Kahvitarjoilu!

Tervetuloa!

t. HALLITUS


 

Tiedote 01.06.2022

Rautiosaaren kyläverkon varsinainen kokous pidetään Valajastalolla, Rautiosaarentie 45, keskiviikkona 15.6.2022 klo 18. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset vuosikokousasiat. Kahvitarjoilu!

Tervetuloa!

t. HALLITUS


 Tiedote 05.04.2021

Rautiosaaren kyläverkon varsinainen kokous pidetään Valajastalolla, Rautiosaarentie 45, torstaina 22.4.2021 klo 18. Kokouksessa käsitellään jäsenille kokouskutsun yhteydessä toimitettavassa esityslistassa esitetyt asiat.

Tervetuloa!

t. HALLITUS


Tiedote 23.08.2020

Koronavirustilanteesta johtuen Rautiosaaren kyläverkon varsinainen kokous on siirretty pidettäväksi poikkeuksellisesti normaalia myöhempään. Vuoden 2020 varsinainen kokous pidetään syyskuun aikana ja ajankohdasta tiedotetaan tarkemmin jäsenille lähetettävässä kokouskutsussa. Kokouksessa käsitellään jäsenille kokouskutsun yhteydessä toimitettavassa esityslistassa esitetyt asiat.

t. HALLITUS


Tiedote 02.04.2019

Rautiosaaren kyläverkon varsinainen kokous pidetään Valajastalolla, Rautiosaarentie 45, maanantaina 15.5.2019 klo 18. Kokouksessa käsitellään jäsenille toimitetussa esityslistassa esitetyt asiat.

Tervetuloa!

t. HALLITUS


Tiedote 01.03.2018

Rautiosaaren kyläverkon yleinen kokous pidetään Valajastalolla, Rautiosaarentie 45, maanantaina 19.3.2018 klo 18. Kokouksessa käsitellään tässä kutsussa esitetyt asiat.

Tervetuloa!

t. HALLITUS

ESITYSLISTA
1 § Kokouksen avaus
2 § Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
3 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
4 § Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
5 § Kyläverkkohankkeen tulosten esittely
6 § Kyläverkon hallinnon rakenne ja tehtävät
7 § Kyläverkon toiminta liikeyrityksenä
a. Tehtävistä maksettavien korvausten esittely
b. Alihankintatyönä tehtävät osuudet
c. Talousarvion esittely
d. Verkkomaksujen määräytyminen ja laskutus
e. Vakuutukset
f. Valajastalon avoin netti
8 § Tilinpäätöksen vahvistaminen
9 § Taseen osoittaman ylijäämän käyttämisestä päättäminen
10 § Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille
11 § Hallituksen jäsenten ja toimihenkilöiden palkkiot
12 § Hallituksen valinta
13 § Muut kokouskutsussa mainitut asiat
14 § Kokouksen päättäminen


Tiedote 12.11.2017

Kyläverkkohankkeen rakentamisvaihe on pääpiirteissään valmis. Kaikki tässä vaiheessa käyttöönotettavat liittymät on nyt kytketty valokuituverkkoon. Palvelujen tilauksessa tulee noudattaa kytkentävaiheessa annettuja ohjeistuksia ja sen jälkeen palveluoperaattorilta saatavia ohjeistuksia. Kyläverkon talkoolaisina kiitämme sujuvasta yhteistyöstä muiden talkoolaisten kanssa. 🙂

Tulemme toteuttamaan lähiaikoina kyselyn kyläverkon rakentamisen ja käyttöönoton vaiheisiin liittyen. Tästä tiedotetaan erikseen.

Lauantaina 25.11.2017 klo 18 pidetään valokuidun käyttöönottojuhla kyläverkon raivaustöissä kertyneen risukokon äärellä Pieskanniemessä (Rautiosaarentie 56). Ulkoilmatilaisuudessa on tarjolla makkaraa ja virvokkeita. Tervetuloa kaikki tilaisuuteen!


Tiedote 07.11.2017

Rautiosaaren kyläverkko osk on rekisteröity Viestintäviraston teletoimintarekisteriin 7.11.2017.


Tiedote 05.11.2017

Kyläverkon rakentamisvaihe on nyt pääosin valmis. Osa kiinteistöistä on jo kytketty verkkoon ja palvelut ovat niissä tilattavissa. Kiinteistöjen päissä kuitupäätelaitteiden käyttöönottokytkennät jatkuvat maanantaina 6.11.2017 n. klo 17 alkaen, joten kiinteistöissä joissa ei ole vielä kytkentää tehty tulisi olla väkeä kotona. Kytkennän yhteydessä tehdään päätelaitteen sijoitussopimus, joten asioiden sujuvuuden takaamiseksi olisi hyvä olla myös kiinteistön omistaja paikalla.

Viimeinen varsinainen rakentamishankkeen infotilaisuus pidetään maanantaina 13.11.2017 klo 18 Valajastalolla. Tilaisuudessa käydään läpi vielä palvelujen tilaamiseen liittyvää ohjeistusta sekä yleisinfoa Rautiosaaren kyläverkko osuuskunnan toiminnasta jatkossa. Tilaisuuteen ovat kaikki tervetulleita!

Tiedote 15.10.2017

Sisäkuitujohto seinäläpivienteineen sekä ulkojatkoskotelon seinään asennus tulee olla kiinteistön omistajan toimesta tehtynä ehdottomasti viimeistään maanantain 16.10. aikana. Kiinteistöjen kuituhitsaukset tehdään loppuun tulevina päivinä ja mikäli näitä töitä ei ole tehty kuituhitsaukseen mennessä, laskutetaan teletyöntekijän tekemästä ylimääräisestä asennustyöstä liittymän omistajalta lisätyöstä aiheutuneet kulut, jotta verkon toteutus ei viivästy tästä johtuen.

Maanantaina 16.10. alkaa myös kyläverkon kaapeleiden kartoitustyö urakoitsijan toimesta. Valokaapelit kartoitetaan myös tonttiosuuksilla, joten pihoilla saattaa liikkua kartoitusta tekevää väkeä.

Taloliittymien käyttöönottoja ryhdytään tekemään, kun urakoitsija saa tehtyä loppumittaukset kuiduille. Tästä johtuen sisälle tuleva kuitupäätelaite tulee olla käyttöönotettavissa (kiinteässä sijainnissa pistorasian läheisyydessä) viimeistään 22.10. mennessä. Tällöin kuitupäätelaite on sähköihin kytkettävissä ja testausvalmiudessa, kun tulemme osuuskunnan toimesta kytkemään kuidun kiinni.


Tiedote 11.10.2017

Lauantaina 14.10. pidetään kyläverkon viimeiset suuremmat talkoot. Tarkoitus on siistiä asennustyön jälkiä teiden varsilta sekä poiskuljettaa kantoja, asfalttijätteitä ym. ja tarvittaessa sorastetaan mm. teiden liittymiä.

Merkittävä osa hankkeen rahoituksesta muodostuu talkootyöstä, joten näissäkin talkoissa on hyvä tilaisuus kantaa omat kortensa kekoon. Aloitetaan talkoot klo 9:00 kahvittelulla Valajastalolla.

Huom! Perjantaina 13.10. on myös infoilta, jossa tietoa rakentamisesta, liittymäasioista yms. Paikalla tilaisuudessa on myös Telian myynnin edustaja.


Tiedote 5.10.2017

Tähän päivään mennessä talopäitä on hitsattu reilu 20 kpl. Maajatkosten hitsaukset jaksottavat talkoiden hitsausta. Hitsaukset etenevät idästä länteen. Aiemmasta viestityksestä poiketen mittaukset tehdään laitetilan päästä, joten jos ulkopoksi on ulkoseinässä, sisällä ei ole tarvetta käydä. Eli tällöin asiakkaan läsnäolo ei ole välttämätön. Hitsaajat soittavat kuitenkin ennakkoon milloin tulevat hitsaamaan.

Tämän viikon lauantaille suunniteltuja kaapelireitin siistimisen "suurtalkoita" ei pidetä, koska maanrakennustyöt ovat viimeistelytöiden osalta kesken. Tulevista talkootöistä tiedotetaan lähiaikoina, viimeistään ensi perjantain 13.10. infotilaisuudessa.


Tiedote 3.10.2017

Kuituverkon rakentaminen on maanrakennuksen osalta liki valmis. Teletyöt jatkuvat tonttiosuuksilla, joten jos jollakin on vielä sisäkaapeliosuuden tai läpiviennin teko kiinteistöön kesken, se tulisi viipymättä tehdä valmiiksi. Teletyöntekijän tehtäviin kuuluu kaapeleiden liittäminen sekä suojakourun asennus, mutta ei kiinteistön sisäosuuksien asennukset.


Tiedote 24.9.2017

Kaapelointi on edennyt mukavasti. Runkokaapelien asennus valmistuu alkuviikosta. Tonttikaapeloinnit valmistunevat seuraavalla viikolla. Talopäiden kaapeleiden hitsaukseen ryhdytään alkavalla viikolla, joten kiinteistöjen ulko- ja sisäasennusten tulisi olla valmiit. Talopäiden hitsaukset aloitetaan verkon kaupungin puoleisesta päästä (Heikkilänrannan alueelta). Teletöiden tekijät ottavat yhteyttä kiinteistön omistajaan kyläverkon tiedosssa olevaan puhelinnumeroon, ellei ketään ole kohteessa kotona. Teletöiden yhteydessä kuidut testataan sisäkaapelin päätelaitteen pään liittimistä, joten urakoitsijalla tulee olla pääsy taloihin sisälle.

Kyläverkon seuraava infoilta järjestetään 29.9. klo 18:00 Valajastalolla. Aiheina illassa on erityisesti palvelujen tilaaminen ja käyttöönotto. Kaikkien liittymän omistajien osallistuminen on suositeltavaa. Tilaisuudessa on myös palveluntarjoajien edustajia kertomassa käytännön tasolla liittymän tilaamisesta. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!


Tiedote 14.9.2017

Kuituverkon rakentaminen lähti tällä viikolla etenemään vähän aiempaa ripeämmin. Tonttikaapeleita aloitettiin myös kaivamaan/auraamaan. Heikkilänrannan -ja Itäpuolentien alueella tulee varautua siihen, että lähipäivinä on urakoitsija jo tuomassa tonttikaapelia. Tonttikaapelireittejä merkkaillaan osuuskunnan talkoolaisten toimesta päivittäin urakoitsijan töiden edistyessä.

Kyläverkon seuraava infoilta järjestetään 15.9. klo 18:00 Valajastalolla. Aiheina mm. rakentamisen eteneminen, talkoot sekä asennusratkaisut kiinteistöissä. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!


Tiedote 5.9.2017

Verkon rakentaminen on jatkunut tällä viikolla. Myös kuitujen hitsauksia on aloiteltu maajatkoksilla teiden varsilla.

Rovakaira ja Telia vastaavat edelleen kaapeleidensa näyttämisestä tonteille tulevat syöttökaapelit mukaanlukien. Urakoitsija vastaa Rovakairan ja Telian kaapeleiden näyttöjen tilaamisesta. Kaapelinnäyttöprosessi on näiltä osin kokonaisuudessaan heidän vastuullaan. Osuuskunta tukee tarvittaessa kiinteistöjen omistajia pihavalaistuksen, piharakennusten ym. omien pihakaapeleiden paikallistamisen osalta. Näitä tullaan käymään läpi sitä mukaa, kun tonttiosuuksien rakentaminen etenee.


Tiedote 31.8.2017

Valokuituverkon rakentaminen etenee. Kuitua on aurattu tällä viikolla Kemijoen Itäpuolen- ja Kotiahontien varteen sekä muutama kaapelikaivokin on asennettu.

Kyläverkkohankkeen yleinen infotilaisuus pidetään Valajas-talolla perjantaina 1.9.2017 klo 18. Siellä kerromme ajankohtaista tietoa hankkeesta, tonttikaapeleista, talkootöistä ja vastaamme mielellämme kysymyksiinne. Tervetuloa!

Huomioittehan, että tonteille ilmestyy urakan edetessä kaapeleita, jotka voivat mennä maanpinnalla ennen kuin kone ehtii niitä upottaa maahan. On tärkeää huolehtia, ettei kaapeleiden päältä ajeta autoilla tms. eikä niitä muutenkaan ruhjota.


Tiedote 26.8.2017

Maanrakennustyöt lähtivät käyntiin kuluvalla viikolla. Pääosa alituksista on tehty ja kaapelin auraus on edennyt Kemijoen itäpuolentien varressa Kotiahontien risteyksestä ensimmäisen Rautiosaarentien risteyksen ohi. Talkoolaiset ovat merkanneet ensimmäisiä kaapelireittejä tonteille. Useat liittyjät ovat ilmoittaneet sisä- ja ulkoasennusten olevan valmiina. Liityntäverkon rakentamistyöt jatkuvat ensiviikolla.

Tonttikaapelin kaivannossa käytettävää kaapelin varoitusnauhaa löytyy Antti Somerolta, Heikkilänrannantie 33:sta. Nauha tulee tonttikaapelin matkassa urakassakin, mutta jos on tarvetta laittaa lapiokaivuuna tehty oja/putkireitti kiinni jo nyt aiemmin, niin nauha kannattaa laittaa itse. Varoitusnauha on asennettava kaivantoon vähintään 20cm kaapelin yläpuolelle.


Tiedote 24.8.2017

Kaapelin auraus ja kaivaminen on alkanut Itäpuolentien varressa. Voit seurata hankkeen etenemistä myös kuvina Kyläverkon Facebook-sivuilla.


Tiedote 22.8.2017

Kaapelin auraus ja kaivaminen alkavat tällä viikolla, mahdollisesti jo keskiviikkona 23.8.2017. Itäpuolentien varressa on maalattu tonttikaapelireittejä keltaisella maalilla. Tonttiosuuksien maatöitä samaisen tien varren kiinteistöille tultaneen tekemään myös jo tällä viikolla.


Tiedote 20.8.2017

Maanrakennustöiden aloituksen ennuste oli päättynyt työviikko, mutta urakoitsijasta riippuen töiden aloitus on hieman viivästynyt. Tämän hetken tiedon mukaan työt käynnistyvät tulevalla viikolla. Meidän kannalta kuitenkin oleellisinta on se, että urakkasopimuksen mukaan töiden tulee olla maanrakennuksen osalta valmiit syyskuun loppuun mennessä ja teletöiden osalta lokakuun loppuun mennessä.

Tulevista talkoista laitetaan tietoa heti, kun sopivaa työtä tulee ilmi. Ainakin liikenteenohjaukseen tullaan tarvitsemaan henkilöitä jo lähiaikoina.

Tonttiosuuksilla liittyjien tulee tehdä sisä- ja ulkoasennukset sekä tarvittaessa sokkelin vierustan kaivut. Nämä työt on hyvä tehdä ennakkoon, jolloin varmistetaan urakoitsijan työn sujuminen.

Kiinteistöjen kaapelinnäyttötarpeita tullaan tiedustelemaan etupainotteisesti urakan lähtiessä käyntiin. Periaatteena on että tonttiosuuden tekoa edeltävällä viikolla katsotaan ja maalataan kuitureitti tontille osk:n toimesta. Samalla kartoitamme ja merkkaamme tontilla olevia merkkaamattomia kaapeleita, jos on olettamus että niitä on reitillä. Tätä ennen myös Rovakaira ja Telia voivat käydä merkkaamassa kaapeleitaan tonteilla. Otamme yhteyttä asian tiimoilta sitä myöten kun rakentaminen edistyy.


Tiedote 15.8.2017

Kyläverkon valokaapelin reitin raivaus saatiin viime viikon aikana pääosin tehtyä yleisten teiden osuudelta. Risujen kasaamista ja poiskuljetettavaa on vielä Heikkilänrannan- ja Saarensivuntien varressa. Risut läjitetään Pieskanniemeen, jossa ne myöhemmin poltetaan. Tonttiosuuksilla voi olla vielä myös raivattavaa, joista vastaa kiinteistöjen omistajat/asukkaat. Urakoitsija aloittaa työt huomenna 16.8. teiden alituksilla. Meillä on muutama päivä aikaa saada kaapelireitti puhtaaksi risuista, sillä alustavasti auraus alkaa ensiviikolla.

Tiealueella työskennellessä tulee pitää varoitusliiviä ja työalueen päihin tulee laittaa tietyömerkit.


Tiedote 11.8.2017

Kyläverkon valokaapelin reitin raivaus saatiin viikon aikana pääosin tehtyä yleisten teiden osuudelta. Risujen kasaamista ja poiskuljetettavaa on vielä itäpuolen-, heikkilänrannan- ja saarensivuntien varressa. Risut läjitetään pieskanniemeen, jossa ne myöhemmin poltetaan. Yhtenä työnä on merkitä kaapelireitin läheisyydessä olevat rajapyykit. Myös tonttiosuuksilla voi olla raivattavaa. Näihin töihin voi ryhtyä omatoimisesti tai liittyä jonku talkooporukan mukaan. Urakoitsija aloittaa työt ensiviikolla, joten meillä on muutama päivä aikaa saada kaapelireitti puhtaaksi risuista. 

Hankkeemme rahoitukseen sisältyy talkootunteja noin 3000 t, joka on noin 30 tuntia /liittyjä.
Tiealueella työskennellessä tulee pitää varoitusliiviä ja työalueen päihin tulee laittaa tietyömerkit.


 

 

OHJE VERKKOLASKUN KÄYTTÖÖNOTTOON

 


TIETOA KYLÄVERKOSTA

Rautiosaaren kyläverkko on perustettu kylän asukkaiden toimesta mahdollistamaan kylälle nykyaikaiset tietoliikenneyhteydet. Osuuskunnan jäsenten omistama verkko takaa toimivat yhteydet myös tulevaisuudessa. Pienellä osuusmaksun sijoituksella osuuskunnan jäsenyyteen pääset siis yhdeksi omistajaksi satojen tuhansien eurojen arvoisesta tulevaisuuden verkosta.

Euroopan maaseudun kehittämisen rahaston Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2014 - 2020 on myönnetty meille 70% tuki hankkeen toteuttamiseen. Tästä johtuen hankkeen toteuttaminen on ainutlaatuisella tavalla mahdollista niin, että tavoitteena on hankkeen toteutuksen jälkeen kylällä toimiva velaton osuuskunta, joka tarjoaa jäsenilleen huippulaatuista tietoliikenneyhteyttä parhaaseen mahdolliseen hintaan. Kaikki myöhemmin mahdollisesti saavutettavat palvelun tuottamisen kustannussäästöt siirretään talouden salliessa suoraan jäsenten eduksi.

 

Rautiosaaren kyläverkko toteutetaan Avoin Kuitu -periaatteella, mikä mahdollistaa osuuskunnan jäsenelle itselleen sopivan tietoliikenne- ja muiden palveluiden valinnan useista eri palveluntarjoajista.

Lue lisää liittymästä ja palvelumaksuista Palvelut -sivulta.